Računovodstveni centar Škorpion


Knjigovodstvene usluge


Usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i važećim računovodstvenim standardima:

 • vodjenje kir i kpr knjiga
 • analiticke evidencije dugovanja i potrazivanja komiteneta
 • izrada kalkulacija i kep knjige
 • blagajna
 • evidencija osnovnih sredstava ,knjigovodstvena i poreska amortizacija istih
 • pripremanje dokumentacije za dobijanje kredita
 • materijalno/robno knjigovodstvo (vođenje evidencije o zalihama robe i materijala)
 • pogonsko knjigovodstvo (obračun proizvodnje,kalkulacija cene koštanja,karatkoročni obračun uspeha,obračun planskih troškova,statistika i analiza troškova…)
 • prikupljanje,obrada i kontrola ispravnosti dokumentacije
 • vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija
 • evidencija blagajne i platnog prometa
 • obračun poreza na imovinu i podnošenje poreske prijave
 • obračun PDV i podnošenje poreske prijave – PPPDV
 • prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih
 • obračun zarada, socijalnih doprinosa i podnošenje prijave
 • obračun naknada zarada (bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana, porodiljsko odsustvo…) i podnošenje prijave
 • obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama
 • obračun za obustave od plata, obračun za stimulacije ili destimulacije zarade
 • formiranje i slanje elektronskih naloga za plaćanje
 • obračun naknada troškova i drugih primanja koja nemaju karakter zarade (naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada,dnevnice,opremnine,solidarna pomoć…)
 • obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa – nerezidenti
 • obračun ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • obračun ugovora o delu i autorskih honorara
 • izrada IOSi. obrazaca (invalidi)
 • obračun lične zarade preduzetnika
 • savetovanje prilikom zapošljavanja stranaca
 • evidencije o svim obračunima i isplatama
 • priprema i dostavljanje potrebnih obrazaca nadležnim institucijama
 • obračun poreza po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima
 • prijava lokalnih taksi
 • obračun i prijava poreza na dobit
 • izradu periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja
 • konstantno informisanje o promenama zakonskih propisa i njihovom uticaju na Vaše poslovanje
 • zastupanje pred finansijskim institucijama ili prilikom kontrola poslovanja
 • izrada konsolidacionih paketa
 • izrada izvestaja Narodnoj Banci (DI1 , DI2)
 • izrada stataistickih izvestaja za Republički zavod za statistiku ( SBS 01 , SBS 02 , TRG 10…)

 • Struktura i dinamika prihoda,rashoda i poslovnog rezultata
 • Izrada Osnivačkog akta
 • Registracija udela osnivača
 • Imenovanje direktora i ostalih zastupnika
 • OP Obrazac
 • Šifra delatnosti
 • Rešenje o registraciji firme i matični broj firme
 • PIB - poreski broj firme Potvrda od Poreske uprave

 • Promena sedista
 • Promena vlasnicke strukture
 • Izdvojene jedinice
 • Promena imena, sifre delatnosti itd.

 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Statistički aneks
 • Napomene uz finansijske izveštaje
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama kapitala

Prva faza
 • Otvaranje postupka likvidacije nad Firmom
 • Odluka o pokretanju likvidacije
 • Registracija likv. Upravnika
 • Rešenje o otvaranju postupka likvidacije nad firmom
 • Oglas poveriocima firme u likvidaciji objavljen preko APR
 • Pečat firme sa oznakom –u likvidaciji
 • Početni likvidacioni izveštaj preduzeća,usvajanje,registracija
Druga faza - nakon 90 dana Zatvaranje likvidacije i brisanje firme iz Registra
 • Okončanje postupka likvidacije – Odluke osnivača firme
 • Završni likvidacioni izveštaj,usvajanje,registracija
 • Izjava likvidacionog upravnika
 • Poveravanje dokumentacije firme nakon zatvaranja
 • Dodela preostale imovine/novca firme nakon likvidacije