Poklon aplikacija

XML konverter


Drage naše koleginice i kolege knjigovođe

Računovodstveni centar Škorpion je odlučio da sa vama podeli jedan mali i koristan alat koji je nastao u našoj kući. XML Konverter je nastao iz potrebe za uvoženjem dnevnih izvoda iz Banke Poštanska štedionica u računovodstveni program MiniMax. Iz određenih tehničkih razloga, XML struktura dnevnog izvoda iz banke Poštanska štedionica nije odgovarajuća pa taj uvoz u program MiniMax nije moguć.

Kroz saradnju sa našim spoljnim saradnikom za informatičko – tehničku podršku razvili smo ovaj veoma mali i jednostavan alat koji ima samo jednu namenu a to je da dnevne izvode iz Banke Poštanska štedionica, koje svakodnevno dobijamo za naše klijente, a koje moramo da proknjižimo u računovodstveni program MiniMax, u nekoliko klikova učinimo upotrebljivim za korišćenje u kjigovodstvenom programu MiniMax. Ovim alatom izbegavamo dugotrajno ručno unošenje stavki, a naročito ukoliko je taj spisak stavki poduži.

Ovom javnom objavom našeg XML Konvertera svakako ne želimo ni na koji način omalovažiti rad ni jedne od dve pomenute kompanije, prosto želimo da damo svoj mali doprinos, kroz rešenje do kojeg smo došli, knjigovodstvenoj zajednici vezano za jedan konkretan problem sa kojim se, verujemo, još neko od vas susreo.

Da bi ste koristili ovaj Konverter, na vašem računaru morate imati instaliran paket Java Development Kit (JDK). Instalacija ovog paketa nije zahtevna a svakako vam može biti od koristi i za druge aplikacije na vašem računaru.
- Preuzmi JDK sa zvanične stranice

Kada prvi put pokrenete ovaj XML konverter na vašem računaru, iz određenih tehničkih razloga, aktiviraće se sistem zaštite od malicioznih programa nekog anti-virusa ili samog Windows operativnog sistema, koji je potrebno ignorisati ili odabrati da dozvoljavate buduće korišćenje ove aplikacije.

Najljubaznije vas molimo, ukoliko budete želeli da isprobate i koristite ovaj naš Konverter, da pažljivo pročitate obaveštenja i uputstva koja se nalaze u ovom Konverteru, kada kliknete na crveno dugme
„Obavezno pročitati !“.- Decembar 2022.
Nova verzija XML konvertera ver1.1

Na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva u radu sa ovim konverterom, i sugestija koje smo dobili od pojedinih korisnika istog, napravili smo malo unapređenje koje i ovaj put delimo sa vama. Unapređenje se ogleda u dodatnoj funkcionalnosti koja omogućava istovremeno konvertovanje više od jednog XML dokumenta i njihov broj nije ograničen. Naime, potrebno je da na jednu lokaciju (u jedan folder) na vašem računaru pripremite više XML dokumenata koji će biti konvertovani samo jednim klikom. Detaljno uputstvo se nalazi u samoj aplikaciji u odeljku "Obavezno pročitati!".Srdačno, vaš
Računovodstveni centar Škorpion